Enligt "Immigrant Integration Indicators - Annual Statistical Report 2022" från Migrationsobservatoriet, som citeras av Público, utgjorde antalet invandrare som bidrog till socialförsäkringen 10,1 % av det totala antalet bidragstagare. Det innebär att trots ökningen av kostnaderna för de sociala förmåner som invandrare fick under 2020 och 2021 uppnåddes "mycket positiva och oöverträffade finansiella balanser". Mer än 802,3 miljoner euro 2020 och ytterligare 968 miljoner euro 2021, avslöjar rapporten.

"Globalt sett spelar den utländska befolkningen som är bosatt i Portugal en viktig roll för att balansera socialförsäkringssystemets räkenskaper, vilket bidrar till en relativ avlastning av systemet och till dess hållbarhet", avslutas dokumentet.


Relaterade artiklar: