En av indikatorerna i denna rapport, som avser åren 2019 och 2020, visar att "liksom andra sociala fenomen finns det vissa missuppfattningar om förhållandet mellan invandring och social integration eller socialt skydd".

Enligt uppgifterna i rapporten var denna positiva balans 884 miljoner euro år 2019 - "det högsta värde som någonsin uppnåtts" - och 802,3 miljoner euro år 2020.

Detta beror på att i förhållandet mellan utlänningars bidrag och vad de får från socialförsäkringssystemet bidrar invandrare med ett betydligt högre värde än det de får tillbaka, ett "mycket positivt och gynnsamt förhållande i Portugal".

År 2019 var detta bidrag till exempel 995,5 miljoner euro, men de fick bara 111,1 miljoner euro i sociala förmåner, vilket ger ett positivt saldo på 884 miljoner euro.

År 2020 sjunker detta positiva saldo något till 802,3 miljoner euro, med hänsyn till att de trots att de bidragit med 1 075,2 miljoner euro fick 273 miljoner euro i sociala förmåner.

Å andra sidan anges det i rapporten att invandrare, "liksom tidigare år", visar att de har större förmåga att bidra än landets egna medborgare, eftersom de har 64 bidragsgivare per hundra invånare, jämfört med 45 portugisiska skattebetalare per hundra invånare.

"Utlänningar, jämfört med det totala antalet invånare i Portugal, fortsätter att ha färre mottagare av sociala förmåner per totalt antal skattebetalare: år 2020 är förhållandet för utlänningar 52 per 100 skattebetalare, medan förhållandet för det totala antalet invånare är 83 mottagare per 100 bidragstagare", står det i rapporten.

Rapporten visar också att "invandrare spelar en viktig roll för effektiviteten på arbetsmarknaden".

Enligt uppgifterna i rapporten nådde Portugal under 2019 den aldrig tidigare skådade siffran 590 348 utlänningar som är bosatta i landet (5,7 % av det totala antalet invånare), vilket innebär att man överträffar en halv miljon utländska invånare, en siffra som stiger till mer än 662 000 år 2020 .