Kritik av den portugisiska livsstilen

in Brev · 23-04-2021 01:00:00 · 0 Kommentarer

Jag tycker att den ständiga kritiken mot det goda SNS och de senaste breven med kritik mot det portugisiska postkontoret är förolämpande och jag vill säga till britterna som hela tiden kritiserar att de borde överväga att åka någon annanstans, där de kommer att känna sig lyckligare och där alla kommer att tillgodose alla deras önskemål.

Det finns bara en viss mängd kritik som kan tolereras, och jag kan säga att portugiserna inte är efterblivna, åtminstone kan de flesta tala flera språk - kan du det?

M Robbins, via e-post


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.