CO2-utsläppen har också ökat sedan 2005.

Detta enligt forskare från den vetenskapliga fakulteten vid Lissabons universitet, som förutspår att nederbörden kommer att minska samtidigt som medeltemperaturen kommer att öka, vilket kommer att leda till fler värmeböljor och långvarig torka.