Omröstningen hölls i tisdags, men resultatet tillkännagavs först i morse, när den tredje dagen av plenarsessionen i Bryssel inleddes - eftersom rösträkningen på distans går långsammare - och avtalet godkändes med 660 röster för, fem röster emot och 32 nedlagda röster, vilket innebär att den långa skilsmässoprocessen mellan EU och London avslutas.

Det handels- och samarbetsavtal efter brexit som förhandlats fram mellan Storbritannien och EU ingicks den 24 december 2020 och började tillämpas provisoriskt den 1 januari, med en tidsfrist för ratifikation till nästa fredag.