Antalet äktenskap år 2020 uppgick till 18 902, 14 370 färre än föregående år, vilket motsvarar en minskning med 43,2 procent, enligt INE, som tillskrev minskningen till åtgärder som vidtagits på grund av Covid-19-pandemin.

"Under det senaste decenniet har antalet äktenskap alltid legat över 30 000 och sedan registreringarna började har det aldrig funnits ett så lågt värde", sade INE, som tillskrev detta oöverträffade antal till "förklaringen av det första undantagstillståndet i landet den 18 mars 2020 och dess åtgärder för att begränsa pandemin".

Samtidigt har antalet födslar 2020 också minskat jämfört med 2019 och antalet dödsfall i Portugal har ökat, vilket gör att den negativa naturliga balansen förvärras för 12:e året i rad.

INE avslöjade att det under 2020 föddes 84 426 barn till mödrar som bodde i Portugal, 2 153 barn färre än 2019, vilket innebar en minskning med 2,5 procent. När det gäller dödligheten dog 123 358 invånare under 2020, 11 565 fler än föregående år, vilket innebär en ökning med 10,3 procent. Detta innebär en "kraftig försämring av den naturliga balansen" (skillnaden mellan de två), som gick från -25 214 till -38 932.