Mer än hälften av reservoarerna ligger över 80 procent av kapaciteten.

in Nyheter, Hälsa & Miljö · 04-05-2021 09:46:00 · 0 Kommentarer

Mer än hälften av landets reservoarer hade en kapacitet på 80 procent eller mer i slutet av april, men fyra reservoarer hade mindre än 40 procent av den totala volymen, enligt uppgifter från Portugals miljöbyrå (APA).

Uppgifterna om vattentillgången i reservoarerna den 30 april skiljde sig inte nämnvärt från slutet av mars, med 32 reservoarer med över 80 procent av kapaciteten och fyra reservoarer med mindre än 40 procent.

Även om ökningen av lagringsnivåerna i reservoarerna i östra Algarve (Odeleite och Beliche) är betydande, har den ännu inte nått upp till de historiska genomsnittliga nivåerna i april.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.