Vid konferensen om grön gruvdrift på hög nivå under det portugisiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd sade han att litium spelar en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen. Han lovordade den "stora potentialen" för gruvdrift i norra och mellersta delen av landet och sade att landet har den "unika fördelen" att det har ett överflöd av litium och att det därför bör bidra till minskningen av koldioxidutsläppen.

Lanseringen av anbudet inväntar en strategisk miljökonsekvensbeskrivning, som energi- och geologimyndigheten ansvarar för, och som bör offentliggöras senast i november, enligt miljöministern vid samma möte.

Litiumprospektering och forskning syftar till att ta reda på förekomsten av litiummineralfyndigheter, deras mängder och den ekonomiska lönsamheten för deras utvinning, men utesluter områden med miljöskyddsstatus eller där en miljökonsekvensbedömning redan pågår.

Regeringen hade meddelat att anbudsförfarandet skulle inledas efter denna strategiska miljöbedömning och efter det att den nya gruvlagen, som godkändes i oktober av ministerrådet, trätt i kraft, med nya normer för miljömässig hållbarhet, delning av ekonomiska fördelar med lokalsamhällen och större befogenheter för kommunerna.