Siffrorna offentliggjordes igår av undervisningsministeriet. Sedan återgången till de inledande klasserna har mer än en halv miljon prov genomförts i alla nationella skolor.