Howard kan också förvirra andra genom att säga att man bara får stanna tre månader per år när det i själva verket är 90 dagar på 180 och det finns ingen anledning till att huset inte skulle vara upptaget av vänner och släktingar som inte betalar hela tiden. En ägare som inte är bosatt i landet bör ha en finansiell rådgivare som är registrerad här och som kan sköta ärenden i hans frånvaro.

Defoe skrev för 400 år sedan om "Saker som är lika säkra som död och skatt".

JimG, Faro.