AHP - Associação da Hotelaria de Portugal - har sagt att man "har fått bekräftelse på att man har för avsikt att inleda en förstärkning av vaccinationen i Algarve-regionen och öka antalet vaccinerade".

I uttalandet sade enheten att "efter det förslag som lämnats in till arbetsgruppen för vaccinationsplanen mot Covid-19 med begäran om prioriterad vaccination av befolkningen i Algarve", fick föreningen "bekräftelse på att man har för avsikt att inleda en förstärkning av vaccineringen i Algarve-regionen, vilket påskyndar takten av vaccinering av befolkningen".

I uttalandet sade AHP också att syftet med dess förslag, "som presenterades den 13 maj, är att säkerställa ett snabbt återupptagande av turismverksamheten och upprätthållande av företag och arbetstillfällen i en region som är starkt beroende av turismverksamhet".

"Det är med stor förväntan som vi får erkännandet av vårt förslag om att påskynda vaccineringen av invånare och turistarbetare i Algarve-regionen, den viktigaste nationella turistdestinationen" betonade Raul Martins, ordförande för AHP.
"Det är ännu mer relevant i en tid då det redan är möjligt att göra turistresor från vissa marknader, inklusive den brittiska, vilket är avgörande för turismen i Algarve", sade han.

"Vi befinner oss i ett avgörande skede för turismen, med öppnandet av luftrummet till vissa destinationer och när sommaren närmar sig är viktigt att förmedla förtroende både till den portugisiska befolkningen och till dem som besöker oss. Genom att förstärka vaccinationen i Algarve-regionen kommer vi säkerligen att säkerställa en större konkurrenskraft för destinationen", sade Raul Martins.

"AHP anser att Algarveregionen, som är den viktigaste nationella turistdestinationen vars ekonomi till stor del är beroende av denna verksamhet, bör prioriteras i vaccinationsplanen för Covid-19", sade föreningen i ett uttalande samma dag och tillade att "förslaget inte är begränsat till arbetare inom turism, utan till hela befolkningen".

AHP anser att Algarveregionen behöver ett snabbt återupptagande av turismverksamheten, som dess ekonomi är starkt beroende av, för att säkerställa att företag och arbetstillfällen kan bibehållas, och har därför till "arbetsgruppen" för vaccinationsplanen mot Covid-19 lämnat in förslaget om prioriterad vaccinering för invånarna och arbetstagarna i området.

Föreningen påminde om att Algarve står för cirka 33 procent av utlänningars övernattningar i Portugal, med totala intäkter på över 1,2 miljarder euro (uppgifter från det nationella statistikinstitutet för 2019).

AHP påminde också om att "enligt Eurostats uppgifter som offentliggjordes i april var Algarve den portugisiska region som hade den högsta arbetslösheten 2020, som uppgick till 8,4 procent, följt av Madeira och Lissabons storstadsområde", vilket gör att det är särskilt viktigt att återuppta turismen för att undvika arbetslöshet.