En källa från brottsutredningen i Leiria berättade för Lusa att "Operation Solum" för att "bekämpa narkotikahandel" genomförde husrannsakningar i distrikten Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós, Nazaré, Loures, Seixal och Vila Nova da Barquinha.

Sökandet resulterade i att 12 personer greps och att narkotika, vapen, pengar och ammunition beslagtogs, vars belopp kommer att fastställas först när operationen är avslutad, sade samma källa.

I operationen, som inleddes den 19 maj kl. 13.30, deltog cirka 80 kriminalpoliser från Leiria PSP:s distriktskommando, med stöd av den särskilda polisenheten och GNR.

Efter att ha koncentrerat sig på Leiria PSP:s distriktskommando avancerade några av de karakteriserade och civila PSP-fordonen till fältet vid 16.30-tiden, efter att ha parkerat på en strategisk plats nära ett av sökområdena.

Kort därefter såg Lusa hur agenterna begav sig till en av de misstänktas bostäder i Azoia i Leiria, där de hade placerat sig och förberedde sig för den kommande operationen.

Radiokommunikationen visade att operationen lyckades på de andra platser som fastställts för husrannsakan.

Dessa uppgifter är fortfarande preliminära, eftersom man enligt samma källa vid 21.15-tiden fortfarande arbetade på marken.