I den förra rapporten, som publicerades i december, förutsåg OECD en tillväxt på 3,6 procent respektive 3,3 procent för 2021 och 2022.

"I takt med att åtgärderna mot pandemin gradvis upphör väntas den ekonomiska tillväxten återhämta sig kraftigt under andra halvåret i år", säger Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Enligt den internationella organisationen väntas eurozonens ekonomi växa med 4,3 procent 2021 och 4,4 procent 2022 "boostat av privat konsumtion, stöd och extern efterfrågan, särskilt från USA".

"Arbetslösheten väntas minska nära nivåerna före krisen år 2022", anger OECD och konstaterar att "ett snabbt och effektivt genomförande av EU:s återhämtningsplan skulle ytterligare stärka återhämtningen".

"Ökningen av de offentliga investeringarna är grundläggande", säger OECD, som påpekar att för perioden efter krisen "behöver euroområdet också en ny penningpolitisk strategi, med en lika stark politisk reaktion när informationen ligger över och under ECB:s mål".

OECD förutspår också att arbetslösheten i euroområdet kommer att vara 8,2 procent 2021 (mot 7,9 procent 2020) och 7,9 procent 2022.