Enligt åklagarmyndigheten i Leiria leds utredningen av olyckan med studenten, som avled på sjukhuset i Leiria, av åklagarmyndighetens avdelning för utredning och åtal i Leiria, med hjälp av polisen i Leiria.

Åklagaren sade att utredningen syftar till att undersöka "det eventuella utövandet av ett brott av oaktsamt dråp".

Ett 15-årigt barn dog den 25 maj efter att ha träffats av en målstolpe vid Conciliar Maria Imaculada College (CCMI) i Cruz d'Areia i Leiria.

Enligt en källa från sjukhuscentret i Leiria hade barnet redan anlänt till akutmottagningen på Santo André-sjukhuset i Leiria, där han förklarades död.

I ett uttalande säger CCMI att "det är med stor sorg som Conciliar School of Mary Immaculate i Leiria meddelar att en elev från denna institution, 15 år, som går i årskurs nio, har avlidit till följd av en olycka som inträffat under omständigheter som ännu inte har fastställts".

Skolan i Cruz d'Areia avslöjar att "olyckan har meddelats utbildningsmyndigheterna och omständigheterna kring det som hände undersöks nu genom en utredningsprocess".

"Skolans direktör är förbryllad, chockad och djupt bedrövad över vad som hänt, något som aldrig har inträffat i skolan under dess 79 år, efter att ha gett psykologiskt stöd till familjen, kollegorna och skolgemenskapen", står det i samma meddelande, där utbildningsinstitutionen framför sina "kondoleanser till familjen och skolgemenskapen".