Under sin sista dag i Sofia skulle president de Sousa besöka Bulgariens nationalbibliotek och även ta emot en hedersdoktorsexamen från Sofias universitet. I slutet av ceremonin kommer han att hålla ett tal om Europas framtid.