För närvarande är 267 personer inlagda på sjukhus med covid-19, 53 av dem på intensivvårdsavdelningar, där ytterligare en person har lagts in sedan i torsdags, enligt den epidemiologiska bulletin som publicerades i dag av generaldirektoratet för hälsa (DGS).

Antalet aktiva fall har ökat med 130 till totalt 23 473 och hälsomyndigheterna har ytterligare 232 kontakter under övervakning för totalt 25 161 personer.

DGS förklarade att 300 personer har återhämtat sig under de senaste 24 timmarna och att 810 959 har återhämtats sedan pandemins början.

Totalt har 851,46 personer i Portugal smittats av sars-CoV-2 och 17 029 personer har dött av covid-19.

I Lissabon- och Vale do Tejo-regionen registrerades mer än hälften av de nya bekräftade fallen (217) under de senaste 24 timmarna, totalt 322 431 fall och 7 214 dödsfall.

I den norra regionen finns 132 fler fall, totalt 341 109 infektioner och 5 356 dödsfall med covid-19.

I centrum finns 20 fler fall av infektion med SARS-CoV-2, totalt 120 029 och 3 023 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 16 fall, totalt 30 252 infektioner och 971 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 11 nya fall registrerats, totalt 22 377 infektioner och 363 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat åtta nya fall, totalt 9 743 infektioner och 69 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 26 nya fall och står för 5 520 fall och 33 dödsfall sedan pandemins början, enligt DGS.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Av det totala antalet dödsfall var 8 944 män och 8 085 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre personer över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år.