När det gäller rödspätta ligger nivåerna redan på 102 procent, vilket överskrider de 26 ton som fastställts för fångst av denna art, följt av ansjovis (74 procent), rödfisk (58 procent) och kejsarfisk (55 procent).

Fiskekvoten för makrill och havsborre är i sin tur nära hälften, med 46 procent respektive 45 procent.

Mellan 40 procent och 20 procent av användningen är tunga (40 procent), blåfenad tonfisk (35 procent), nordlig svärdfisk (35 procent), marulk (28 procent), brokrocka (28 procent), 3LNO-rocka (26 procent), torsk - nordvästra Atlanten (25 procent), spjutfisk (24 procent), svart svärdfisk (22 procent), palm (22 procent), julienne (21 procent), rockor (21 procent) och kummel (20 procent).

Enligt DGRM:s uppgifter förekommer havsruda med en andra kvot på 600 ton, varav 19 procent redan har använts.