Som en publikation som stöder alla företag i Portugal och turistindustrin, liksom våra brittiska läsare, de brittiska medborgare som är bosatta i Algarve, de brittiska medborgare (och medborgare av andra nationaliteter) som är anställda inom turistindustrin och de brittiska medborgare som älskar att besöka Algarve varje år, vill vi hjälpa till att rätta till denna situation.

Därför har vi lanserat denna kampanj för att öka medvetenheten om den unika portugisiska situationen och lägga fram logiska resonemang om varför den brittiska regeringen bör ändra sig.

Vi ber våra läsare och de som stöder ändringen av beslutet att stryka Portugal från den gröna listan att skicka ett lobbybrev till sin lokala parlamentsledamot.

Förutom att ni, våra läsare, stöder kampanjen kommer vi på The Portugal News också att arbeta för att lyfta fram kampanjen genom brev till Boris Johnson och andra viktiga medlemmar av den brittiska regeringen, kontakt med de portugisiska myndigheterna och genom att dela kampanjen på våra sociala medier med mer än 75 000 följare. Vi kommer också att publicera regelbundna uppdateringar i vår tryckta tidning som når 60 000 personer i veckan och 600 000 unika besökare på vår webbplats varje månad.

Portugal News är fast besluten att samarbeta med lokalsamhället och företagen för att se till att Portugal fortsätter att erkännas som det säkra resmål som det alltid har varit och fortsätter att vara.

Om du inte håller med om den brittiska regeringens beslut att stryka Portugal från den gröna listan kan du göra följande Klicka här för att hitta information om hur du kan hjälps till.