Enligt ett uttalande från den regionala regeringen har inbjudan skett genom ett brev där Albuquerque försäkrar Johnson om att ön Madeira är ett säkert resmål och påminner om att ön, trots svårigheterna, sedan pandemins början har betraktats som det säkraste resmålet i Europa.