Den arbetsgrupp som samordnar vaccinationsplanen i Portugal hade redan meddelat att man hade för avsikt att under veckan den 6 juni börja vaccinera åldersgruppen 40-49 år och under veckan den 20 juni åldersgruppen 30-39 år.

Portalen för självplanering togs i bruk den 23 april, och i söndags passerade Portugal på fastlandet milstolpen på sex miljoner doser vaccin mot covid-19.

För att registrera dig på webbplatsen, gå till: https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/