"Fram till den 8 juni hade 3 833 informationsinsatser genomförts i hela landet för att följa de gällande skyddsåtgärderna", säger sjöpolisen.

Sjöfartsverket påpekar att mellan den 18 maj och den 8 juni har ingen strandanvändare bötfällts för bristande efterlevnad av de regler som fastställts för tillträde, vistelse och användning av stranden.

"Sedan lagdekret nr 35-A/2021 av den 18 maj trädde i kraft har ingen anmälan om överträdelse utfärdats för bristande efterlevnad av åtgärderna för att begränsa covid-19 för badande på stränderna".

När det gäller andra administrativa förseelser uppger sjöpolisen att fyra anmärkningar utfärdades i samband med drift av inrättningar utanför de timmar som lagen tillåter (företag för sjöfartsturism) och i samband med överbeläggningsfrågor.

Trots att man har konstaterat "vissa överträdelser av de åtgärder som för närvarande gäller på stränderna, nämligen användning av masker och fysiskt avstånd", påminner sjöpolisen om att dess ställningstagande i huvudsak är "pedagogiskt och medvetandehöjande för att förebygga och korrigera en eventuell överträdelsesituation".

Enligt sjöfartsmyndigheten har folk respekterat myndigheternas råd.