Vid presentationen av BE-kandidaterna för de lokala myndigheterna i Salvaterra de Magos, i distriktet Santarém, påminde Catarina Martins om att programmet för masstestning tillkännagavs i februari och sedan i mars och april, men att det inte har startat och att antalet tester har minskat.

"Det är juni och antalet tester har minskat, och säg inte att det beror på semestern, för just på grund av semestern behöver vi fler tester", sade hon och konstaterade att av 325 000 tester under en vecka som genomfördes för 15 dagar sedan, var antalet nu nere på 296 000 förra veckan, när generaldirektoratet för hälsa garanterade att det fanns kapacitet att genomföra 100 000 tester per dag.

Catarina Martins framhöll vaccineringens framgång i Portugal, som visat sig i minskningen av antalet dödsfall, särskilt på daghem, men varnade samtidigt för behovet av att "titta noga på det antal infektioner som har ökat under de senaste veckorna".

"Under de kommande veckorna kommer vi att höra många uppmaningar om individuellt ansvar för att begränsa pandemin", sade hon och betonade att det också finns ett "offentligt och kollektivt" ansvar, därför är förseningen av testerna obegriplig.