Certifikaten syftar till att underlätta resor inom EU genom att intyga att innehavaren antingen är fullt vaccinerad, har testat negativt för Covid-19 eller har återhämtat sig från viruset. Förordningen godkändes förra veckan av Europaparlamentet och en officiell underteckningsceremoni ska äga rum denna vecka i Bryssel.