Medan hushållsanställda arbetar 44 timmar i veckan är arbetsveckan för allmänanställda 40 timmar. Skillnaden är ännu större om man jämför med de 35 timmar per vecka som gäller för statstjänstemännen.