Europeiska läkemedelsmyndigheten påpekar att den mutation som upptäcktes i Indien är mellan 40 och 60 procent mer överförbar än den variant som upptäcktes i Storbritannien, och att den också är förknippad med en högre risk för sjukhusvistelser och dödsfall. Den europeiska myndigheten konstaterar att "de som endast fick den första dosen - från en vaccination med två doser - är mindre skyddade mot infektion med Delta-varianten än mot andra varianter, oberoende av vaccintyp".

"Fullständig vaccination ger dock ett nästan likvärdigt skydd mot Deltavarianten", tillägger ECDC.

Därför betonar det europeiska centret att "fullständig vaccination av alla grupper med ökad risk för allvarlig covid-19 bör uppnås så snart som möjligt för att minska risken för sjukhusinläggningar och dödsfall".

Dessutom "för att uppnå maximalt skydd på kortast möjliga tid, rekommenderas att personer med högre risk för allvarliga effekter av SARS-CoV-2 får en andra vaccindos strax efter administrering av den första dosen", rekommenderar ECDC.

Vid en tidpunkt då flera europeiska länder tillämpar eller överväger att lätta på restriktionerna inför sommaren, räknar ECDC med att "i ett scenario med en 50-procentig gradvis minskning av icke-farmaceutiska interventionsåtgärder senast den 1 september förväntas förekomsten av SARS-CoV-2 öka i alla åldersgrupper, med den högsta förekomsten hos personer under 50 år".

Förutom att "påskynda vaccinationen" för att öka vaccinationstäckningen rekommenderar ECDC att EU:s medlemsstater åtar sig att införa en "tillräcklig nivå" av restriktioner för att begränsa överföringen i samhället och ytterligare förbättra "den tidiga upptäckten av nya varianter av SARS-CoV-2".