Fram till och med onsdag, som var sista dagen för registrering i EU:s medborgarregistreringssystem [EU Settlement Scheme, EUSS], accepterades respektive nationella identitetshandlingar som bevis för rätten att arbeta, studera eller få socialt stöd.

Men på torsdag träder det nya systemet för bevis på invandrarstatus i kraft, helt digitalt, via den brittiska regeringens portal (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status).

Medborgaren måste ange profilen med numret på den handling han använde för att få uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt, och ange födelsedatum, varefter han får en sexsiffrig åtkomstkod via telefon eller e-post.

I denna profil kan man förutom att bekräfta sin status välja alternativet att dela status med någon, till exempel sin arbetsgivare eller annan enhet, i form av en kod.

Denna kod används sedan tillsammans med födelsedatumet för att bekräfta rätten till bosättning, arbete, hälso- eller utbildningstjänster, bostäder och socialt stöd.

Den brittiska regeringen hävdade redan från början att bevis på digital bosättning förhindrar problem som förlust, förfalskning eller försämring med tiden.

Men aktivister har upprepade gånger varnat för problem som orsakas av bristen på fysiska bevis, eftersom profilutskrifter eller e-postbekräftelser av registrering i EUSS inte accepteras.

I en nyligen publicerad akademisk studie av gruppen UK in a Changing Europe varnades för de svårigheter och risker som den elektroniska processen innebär för de som är uteslutna från informationssystemet, oavsett om de är äldre, hemlösa eller andra typer av utsatta personer.

En av författarna, Catharine Barnard, professor i juridik vid University of Cambridge, sade att många människor inte ens har en smartphone för att få tillgång till portalen.

Utan bevis på status, eller ett intyg om ansökan, förlorar människor sina rättigheter att bo och arbeta och få tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster i