Producenterna försäkrade i ett uttalande att åtgärden innebär en total minskning med 33 procent av genomsnittet av tillsatt socker under de senaste 20 åren, baserat på tidigare mål för minskning av socker som industrin uppnådde från 2015 till 2019 (genomsnitt 14,6 procent) och från 2000 till 2015 (genomsnittlig minskning 13,3 procent).

Meddelandet gjordes av UNESDA - Soft Drinks Europe, som PROBEB - Portuguese Association of Non-Alcoholic Refreshing Drinks ingår i.

"I slutet av 2019 hade branschen redan minskat med 11,4 procent, vilket är över det fastställda målet", understryks det i uttalandet.

År 2016 gav PROBEB hälsoministeriet ett åtagande att minska kaloriinnehållet i läskedrycker med minst 25 procent mellan 2013 och 2020. "Mellan 2013 och 2019 uppnåddes en minskning med 30,5 procent", enligt de uppgifter som lämnats.