Jens Spahn, den tyske hälsoministern, medgav att det snart kommer att bli möjligt att lätta på bedömningen av Portugal och Storbritannien, som båda klassificerats som riskzoner på grund av varianter av det nya coronaviruset, till en kategori med hög incidens, eftersom prognoserna visar att under juli månad kommer Deltavarianten av SARS-Cov-2, som ursprungligen upptäcktes i Indien och för närvarande är dominerande i Portugal och Storbritannien, att ha en incidens på mellan 70 och 80 procent även i Tyskland.

Förra veckan klassificerade Tyskland Portugal som ett område med "oroande varianter", nämligen på grund av spridningen av Deltavarianten, som kännetecknas av att den är mer resistent och mer överförbar.

Klassificeringen resulterade i ett reseförbud, som gällt sedan i tisdags (innan EU:s digitala certifikat covid-19 officiellt trädde i kraft), på grund av att Berlin aktiverade den europeiska bromsmekanismen för att hantera oroväckande situationer.

För närvarande tillåter Tyskland endast tyska medborgare eller personer som är bosatta i landet att resa från Portugal, som fortfarande måste genomgå 14 dagars karantän efter ankomsten även om de bevisligen är vaccinerade, immuniserade eller testade.

För utvärderingsgranskningen kommer, enligt den tyska hälsoministern, det faktum att varianten inte utgör ett problem i Tyskland att vara avgörande, särskilt med avseende på smittspridning och smittsamhet, motståndskraft mot vaccin och eventuell utveckling av allvarlig sjukdom.

I detta avseende kommer de tyska utrikes-, inrikes- och hälsoministerierna att träffas i slutet av varje vecka för att bedöma utvecklingen i alla länder och göra en lämplig kategorisering, tillade Jens Spahn, som citerades av den spanska myndigheten EFE.