"Avsikten är att ge dessa beslutsfattare verktyg för att bättre kunna använda den här tekniken, som redan finns, på bästa möjliga sätt, med smartare och mer lönsamma rekommendationer", säger Microsofts teknikchef till Lusa.

Vid sidan av undertecknandet av protokollet sade Manuel Dias att valet av University of Algarve beror på att det i regionen finns en turist- och restaurangsektor där AI-teknik kan tillämpas för att "bidra till den ekonomiska återhämtningen, hjälpa beslutsfattare att lansera tjänster för att fånga kunder och skapa marginal, genom att öka deras kunskap om kunden".

Ur praktisk synvinkel exemplifierade han med vad han kallade "en turists integrerade och intelligenta resa" där han från det att han gör en bokning tills han anländer till staden kan få hela turistutbudet "personaliserat" genom "rekommendationsalgoritmer, avancerade rörelsemönster eller turistens egenskaper".

Dekanen för UAlg berättade för Lusa att detta "inte är en kurs för datavetare", utan för "beslutsfattare" som kommer att få den första kontakten med lösningar som redan finns på marknaden och som kan hjälpa dem att "lösa vissa problem", vilket ger dem verktyg som "gör det möjligt att stärka företagens konkurrenskraft genom att öka deras skapade värde".