Enligt DGS epidemiologiska bulletin registrerades majoriteten av infektionerna i Lissabon- och Vale do Tejo-regionen, med 1 482 fall, vilket motsvarar cirka 46 procent av landets totala antal fall, som idag överstiger 900 000 ackumulerade fall.

Samma uppgifter visar också att det fanns sju dödsfall, två färre än de som registrerades den 8 juli, med 18 fler personer som nu är inlagda på avdelningar, totalt 617, och fem fler patienter på intensivvårdsavdelningar, totalt 141 personer.

Av de sju dödsfallen som registrerats under det senaste dygnet inträffade tre i de norra regionerna, och fyra i Lissabon och Vale do Tejo, vilket innebär att antalet dödsfall som tillskrivs pandemin uppgår till totalt 17 142, 9 002 män och 8 140 kvinnor.

Av dessa sju dödsfall var en i åldersgruppen 40-49 år, två i åldersgruppen 50-59 år, två i åldersgruppen 70-79 år och två i gruppen äldre över 80 år.

Den åldersgrupp med flest fall som registrerats under de senaste 24 timmarna var mellan 20 och 29 år (810 infektioner), följt av 30-39 år (588), 40-49 år (506), 10-19 år (466), 0-09 år (313), 50-59 år (222), 60-69 år (139), 70-79 år (61) och över 80 år (74).

Enligt hälsovårdsmyndigheten har Portugal nu 43 323 aktiva fall, där 1 727 personer har tillfrisknat från infektionen under de senaste 24 timmarna, vilket ökar antalet till 842 024 personer som tillfrisknat sedan pandemins början.

Antalet kontakter som övervakas är 71 318, efter de 2 451 personer som under de senaste 24 timmarna har anslutit sig till denna grupp.

Regionen Lissabon och Vale do Tejo har nu 351 764 fall av infektion, tätt följt av den norra regionen (351 662), rapporterar DGS.

124 111 fall har rapporterats i centrum, 31 651 i Alentejo, 26 780 i Algarve, 10 055 på Madeira och 6 466 på Azorerna.

Lissabon och Vale do Tejo är den region som har flest dödsfall (7 296), följt av norra delen (5 374), centrum (3 029), Alentejo (973), Algarve (366), Madeira (70) och Azorerna (34).

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med de uppgifter som lämnas i DGS-bulletinen.

På Portugals fastland är incidensen av infektioner per 100 000 invånare i dag 280,5, vilket är högre än i onsdags, samtidigt som överföringshastigheten (Rt) för viruset minskade något, uppger generaldirektoratet för hälsa (DGS).

Enligt hälsomyndighetens epidemiologiska bulletin har fastlandet nu en incidens av nya fall per 100 000 invånare på 280,5, medan denna indikator i onsdagens uppgifter från DGS låg på 254,8.

När det gäller Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av covid-19 till följd av en smittad person - visar dagens uppgifter från DGS på en liten minskning, från 1,20 till nuvarande 1,19.