I de olika regionerna var det Lissabon och Vale do Tejo som hade flest infektioner under den senaste månaden, med nästan 32 000, men det var Algarve som hade den största procentuella ökningen av antalet fall av Covid-19, med 24 procent, från 22 653 till 28 205.

Under den senaste månaden är den norra delen av landet inte längre den region med flest fall av infektion som registrerats sedan pandemins början, som istället har övertagits av Lissabon och Vale do Tejo, med en skillnad på knappt två tusen fall .

Mellan den 14 juni och den 14 juli ökade antalet infektioner i norr med 4 procent, från 342 464 till 356 182, enligt uppgifter från DGS.

När det gäller de andra regionerna ökade de bekräftade fallen också med 4 procent i centrum (från 120 517 till 125 267) under en månad, 5 procent i Alentejo (från 30 438 till 31 980), 14,5 procent på Azorerna (från 5 799 till 6 640) och 3,4 procent på Madeira (från 9 789 till 10 123).

När det gäller aktiva fall i landet ökade de från 25 403 till nuvarande 47 108, vilket motsvarar en ökning med 85 procent.

Trots att man är mycket långt ifrån siffrorna från början av året återspeglas pandemins utveckling under den senaste månaden också i trycket på den nationella hälso- och sjukvården, med en ökning av antalet inskrivningar med 115 procent (från 340 till den 14 juni till 734 till den 14 juli) och 122 procent på intensivvården (från 77 till 171 i onsdags).

Trots detta större tryck på den nationella hälso- och sjukvården ökade antalet registrerade dödsfall endast något med 0,8 procent, med 135 fler dödsfall under den aktuella perioden för totalt 17 182 dödsfall sedan pandemins början i Portugal.

Vaccineringstakten har också accelererat under den senaste månaden, från 42 procent till 60 procent av befolkningen med den första dosen (från cirka 4,3 miljoner till 6,2 miljoner människor), medan antalet användare som fullföljde vaccinationen ökade från 25 procent till 42 procent (från cirka 2,5 miljoner till 4,3 miljoner).

Personer mellan 50 och 64 år och mellan 25 och 49 år var de åldersgrupper som hade den största ökningen av vaccinationer sedan den 13 juni, med en ökning från 69 procent till 90 procent respektive från 19 procent till 57 procent med den första dosen.