Som svar på en rad frågor om situationen för den tidigare järnvägsbron Maria Pia, dess underhåll och framtida projekt rapporterade IP om sitt engagemang i projektet för att återställa Alfândega-grenarna som kommunen har utformat under ledning av Rui Moreira.

"När det gäller framtida projekt rapporteras att ett underkoncessionsavtal är i kraft med Portos kommunfullmäktige om anpassning och användning av plattformen för Alfândega-grenens plattform, mellan kilometer 0,491 och 3,359, för mjuka transporter, turism och/eller fritid, med IP:s och Gaias och Portos kommuners gemensamma analys av den framtida användningen av Maria Pia-bron som gång- och cykelväg", står det i svaret.

För ungefär ett år sedan presenterade Portos stadshus två lösningar för att återaktivera Alfândega-banan, och borgmästare Rui Moreira öppnade för en slutgiltig lösning som förenar kollektivtrafik och fritid genom att fastställa användningsscheman.

I ett av projekten planeras elektrisk transport från Alfândega do Porto till Campanhã, genom den grenlinje som lades ned 1989, samt användning av bron som cykelväg, som ingår i ett fritidsområde med en stadspark med utsikt över Dourofloden.

Den 28 april meddelade kommunen att den bara väntade på godkännande från revisionsrätten, som hade begärt ett förtydligande av kontraktet, för att kunna gå vidare med kontraktsarbetena för att stabilisera sluttningen i anslutning till "Ramal da Alfândega".

När det gäller den gamla järnvägsbron försäkrade IP "att man noga övervakar Dona Maria Pia-bron" och att även om den inte har använts på mer än 30 år (...) har den varit föremål för stora inspektioner och en rad underhållsåtgärder för att säkerställa integriteten hos de viktigaste delarna som utgör bron, och följaktligen förväntas inte något större ingrepp i Maria Pia-bron på kort sikt".