Enligt den snabba statistiken över flygtransporter, som släppts av det nationella statistikinstitutet (INE), bibehölls tillväxttrenden för flygtransporter under maj månad, men är fortfarande långt ifrån siffrorna för samma period 2019.

Förflyttningen av gods och post uppgick till 16,2 tusen ton i maj, efter att ha varit praktiskt taget obefintlig i maj 2020.

Jämfört med maj 2019 minskade rörelsen av gods och post med 10,6 procent.

INE påpekar att mellan den 17 och 31 maj 2021 kom 60 procent av alla passagerare som anlände till nationella flygplatser den månaden från Storbritannien.

Meddelandet om öppnandet av flygkorridoren mellan Portugal och Storbritannien den 17 maj genererade en stor ökning av antalet ankommande passagerare från och med den dagen.

Faros flygplats koncentrerade 55,4 procent av passagerarna från flygningar från Storbritannien mellan den 17 och 31 maj.

I maj i år landade 8 600 flygplan på kommersiella flygningar på nationella flygplatser.

Jämfört med maj 2019 minskade antalet landade flygplan med 58,9 procent.