Uppgifterna finns i en rapport från Gemensamma forskningscentret (JRC), Europeiska kommissionens interna vetenskapliga avdelning, om ensamhet och social isolering i medlemsstaterna, som visar att "en av fyra EU-medborgare rapporterade att de kände sig ensamma under pandemins första månader", meddelade enheten.

På grundval av undersökningar som utfördes mellan april förra året och mars i år av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, på sammanlagt mer än 180 000 personer över 18 år, drar gemenskapsledningen slutsatsen att "känslan av ensamhet fördubblades i alla åldersgrupper under pandemins första månader".

Dessutom "fyrdubblades ensamheten bland unga människor i åldern 18-35 år jämfört med 2016", tillägger Europeiska kommissionen i pressmeddelandet.

Samtidigt "fördubblades också den EU-omfattande medietäckningen av fenomenet ensamhet under pandemin, med en medvetenhet om frågan som varierade kraftigt mellan medlemsstaterna", särskilt i länder som Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, Tyskland och Sverige.

I rapporten som Lusa tagit del av konstaterar Europeiska kommissionens rådgivande organ för konsumentfrågor att "ensamheten ökade med mer än 15 procentenheter i Bulgarien, Estland, Frankrike, Tyskland, Polen, Portugal och Sverige".

Specifikt ökade andelen respondenter i Portugal som uppgav att de kände sig ensamma mer än hälften av tiden under de två veckorna före intervjun från 6,6 procent år 2016 (före pandeminivåer) till 21,9 procent år 2020 (under pandemin).

Med en skillnad på 15,3 procentenheter var Portugal det sjätte landet i EU med den största ökningen, endast efter Sverige (19,5 procent), Frankrike (17,8 procent), Polen (16,5 procent), Bulgarien (15,8 procent) och Tyskland (15,7 procent).

"Däremot noterade Belgien, Kroatien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Rumänien och Spanien en ökning av ensamheten på mindre än 10 procentenheter under samma tidsperiod", tillägger Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum i dokumentet.

Eftersom ungdomar är en av de mest drabbade befolkningsgrupperna klassificerar EU-kommissionären för ungdomsfrågor, Mariya Gabriel, detta som en "utmaning som i allt högre grad påverkar" denna befolkningsgrupp.


Author
TPN/Lusa