Dave Page verkar tro att Portugal är ansvarigt för begränsningen på 90/180 dagar, men i själva verket är det EU som fastställer Shengen-reglerna och Portugal måste tillämpa dem, så det enda alternativet är Residencia (eller en personlig utresa).

Jim G, Faro, via e-post