Forskaren Rui Santos, från centrumet för marina vetenskaper (CCMAR) vid UAlg, berättade för Lusa att plattformen "Algas na Praia" fungerar som en enkät där människor kan skicka in observationer av alger som hittats på stränderna. "Det vi ber om är att människor anger närvaron av alger genom att fotografera dem och skicka in uppgifterna via webbplattformen genom att fylla i en liten enkät", sade han.

Enligt Rui Santos är målet att samla in så många uppgifter som möjligt "om vilka arter av alger och vilka förhållanden som leder till att dessa utvecklas i stora mängder, särskilt under sommaren", längs Algarves stränder. "Vi har för avsikt att övervaka händelser med onormal algutveckling, som ofta påverkar turismen och användningen av stränderna och orsakar obehag för människor", konstaterade tjänstemannen.

Enligt forskaren är uppkomsten av stora algodlingar på Algarvekusten "ett onormalt och alltmer frekvent fenomen som orsakas av arter som inte tillhör den portugisiska floran": "Det rör sig om invasiva arter som kommer från andra platser och som introducerades på vår kust genom import av japanska ostron och av fartyg som förflyttar dem i sina skrov", påminner han.

Rui Santos anser att vissa "av de 'främmande' arterna har funnits här i många år, med betydande effekter på olika delar av kusten, men utan konsekvenser för folkhälsan", betonade han. Han tillägger dock att det blir allt vanligare att invasiva alger dyker upp, "med tanke på den globala värld" som vi lever i i dag, "vilket gör att de lätt hoppar över från en sida till en annan, vilket orsakar obehag på grund av de stora massorna som de orsakar och på grund av lukten".

"Agglomerationen av alger orsakar obehag eftersom de avsätter stora massor [i havet och sanden] och de luktar illa. Detta driver människor bort från området och det är obehagligt att simma i denna tångsoppa", erkände han. Forskaren betonade att algerna "inte har någon direkt inverkan på hälsan" och inte heller "orsakar allvarliga situationer".

Syftet med onlineundersökningen är nu att samla in dokumentation som kan "identifiera de arter som förekommer på Algarves stränder, i ett försök att minska införandet av nya arter". De uppgifter som semesterfirare samlar in kan meddelas på University of Algarves plattformssida på www.ualg.pt/algas-na-praia.