I ett officiellt dokument från miljöministeriet, som trädde i kraft den 3 augusti, betonas att "under jaktsäsongen 2021-2022 är det inte tillåtet att jaga turturduvor", med hänsyn till att "populationerna av turturduvor (Streptopeliaturtur) har minskat betydligt under de senaste åren, trots de skyddsåtgärder som redan vidtagits, t.ex. minskningen av antalet jaktdagar och de dagliga mängderna som får slaktas".

I förordningen betonas att denna skyddsåtgärd ligger i linje med liknande beslut som fattats av de EU-länder som korsar den västra flyttningsvägen för denna art.

"Det väsentliga villkoret för att denna åtgärd ska ha en betydande inverkan på populationerna av turturduvor är således uppfyllt", understryks det.

Åtgärden meddelades redan förra veckan av Institutet för natur- och skogsskydd (ICNF), som då påpekade att man i samarbete med organisationer inom jaktsektorn och icke-statliga miljöorganisationer under de senaste åren har vidtagit åtgärder för att begränsa jakten på denna fågel.

European Turtle-dove Call (Streptopelia turtur)

På lördagen kritiserade jaktsektorns organisationer på första nivån (OSC) ICNF:s beslut i ett uttalande och krävde kompensation för jaktsektorn.

CSO:erna kritiserade tidpunkten, som meddelades dessa enheter via e-post två veckor innan jakten inleddes, "utan samråd och diskussion med berörda parter", efter att den 10 maj förra året ha publicerat en förordning som föreskrev jakttillstånd för denna art den 15 och 22 augusti samt den 5 och 12 september 2021, under förmiddagstid, fram till klockan 13.00.

"Ett sådant beslut kan aldrig ha fattats utan samråd och diskussion med de berörda parterna", anklagade de första civila samhällsorganisationerna.

Med betoning på de "mycket stora investeringar" som jaktområdena gör för särskild förvaltning för jakt på turturduvor, bokning och försäljning av jakter, reseplanering och hotellbokningar, betonade CSO:erna att förlusterna till följd av förbudet "är något som den portugisiska staten måste ta ansvar för".

Foto av Yuvalr Wikicommons CC BY-SA 3.0