Netflix, den populäraste streamingplattformen i Portugal, kommer att höja priserna på två av sina abonnemangsmodeller från och med torsdag för prenumeranter i Portugal.

Enligt PÚBLICO har prishöjningen bekräftats av en talesperson för Netflix och de nya priserna visas redan i tabellerna som integrerar portugisiska användares konton. Höjningen är en euro respektive två euro på tjänsterna Standard och Premium. Värdet på grundabonnemanget förblir oförändrat.

Priset för Standard-planen ökar från 10,99 euro till 11,99 euro och för Premium-planen från 13,99 euro till 15,99 euro. Priset förblir 7,99 euro för den grundläggande planen.

Prisförändringen motiveras med att den är en återspegling av "förbättringar" i Netflix katalog och i tjänstens kvalitet, enligt ett uttalande som skickats till PÚBLICO. "Vi fortsätter att investera i fantastiska berättelser från Portugal och hela världen för att erbjuda den bästa underhållningen för alla våra tittare - oavsett ålder, kön, etnicitet, tro eller sinnestillstånd".

"Våra prisändringar återspeglar denna inställning. Vi erbjuder en rad olika planer så att människor kan välja den som passar dem bäst och se till att så många som möjligt kan njuta av vårt innehåll".

De som redan har ett Netflix-konto kommer att få information via e-post och i tjänsteappen och prishöjningen kommer att märkas "under de närmaste veckorna" beroende på varje kunds faktureringscykler. De som prenumererar på Netflix kommer nu att debiteras enligt de nya priserna.