I rapporten om vaccination mot Covid-19 från generaldirektoratet för hälsa (DGS) registreras 7 330 505 invånare i Portugal (71 procent) som fått minst en dos vaccin och 6 403 987 personer (62 procent) som vaccinerats fullständigt.

I åldersgrupperna från 65 år täcker vaccinationen redan nästan hela befolkningen: 99 procent har fått minst en dos administrerad och mellan 65 och 79 år är 97 procent av befolkningen fullständigt vaccinerad.

Fram till den 8 augusti hade 10 178 ungdomar upp till 17 år redan vaccinerats med en dos.

Från 18 till 24 år avancerade vaccinationen betydligt jämfört med föregående vecka. 34 procent av de unga vuxna har fått minst en dos vaccin och 19 procent har en fullständig vaccination.

Den regionala analysen visar att den centrala regionen och Alentejo är de regioner som har högst vaccinationstäckning, med 65 procent respektive 66 procent av invånarna med full vaccination.

Det finns inga regioner i landet, inklusive de autonoma regionerna, som för närvarande har mindre än 60 procent av den bofasta befolkningen med full vaccination.