IPMA har också placerat flera kommuner i alla distrikt på kontinenten (18) i mycket hög och hög brandrisk. Brandrisken kommer att förbli hög i vissa regioner på kontinenten åtminstone fram till den 23 augusti. Denna risk som IPMA fastställt har fem nivåer, från reducerad till maximal. Beräkningar görs utifrån lufttemperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet och nederbördsmängd under de senaste 24 timmarna.

På grund av de fortsatta väderförhållandena som ökar risken för bränder har regeringen beslutat att förlänga beredskapssituationen till klockan 23.59 den 19 augusti i 14 distrikt. Den 16 augusti förlängde regeringen förklaringen av beredskapssituationen till slutet av dagen den 18 augusti och nu förlänger den, enligt ett uttalande från inrikesministeriet, den igen till klockan 23.59 den 19 augusti.

Beslutet som undertecknats av försvarsministern, ministern för inrikesförvaltning, jordbruksministern och miljöministern, omfattar samma distrikt: Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lissabon, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real och Viseu. Regeringen påminner om att exceptionella åtgärder har vidtagits i samband med den alarmerande situationen, t.ex. förbud mot tillträde, cirkulation och vistelse i skogsområden som tidigare definierats i de kommunala planerna för skydd av skogarna mot bränder. Samma förbud gäller för skogsstigar, landsbygdsvägar och andra vägar som korsar dem.

Att förklaringen av beredskapssituationen är en sådan innebär t.ex. att beredskapen och det operativa agerandet hos GNR och PSP måste höjas, med förstärkning av medel för övervakning och andra operationer, som kan avbrytas av semestrar och lediga dagar, och att beredskapen och mobiliseringen av grupper för medicinska nödsituationer, folkhälsa och psykosocialt stöd måste höjas, eller att grupper av Sapadores Florestais, den nationella kåren av skogsvårdare och naturbevakare, måste mobiliseras permanent.