Marta Temido meddelade i en intervju med SIC att landet redan har uppnått detta mål, vilket var förknippat med övergången till den andra av de tre faserna av dekonfinering i regeringens plan för hantering av pandemin. Den tidsfrist som regeringen hade satt ut för att nå nivån 70 procent vaccinerade medborgare var den 5 september och premiärminister António Costa, som den 29 juli framhöll möjligheten att tidigarelägga upphävandet av de restriktiva åtgärderna om vaccineringen lyckas nå de förutspådda målen snabbare.

Det handlar om slutet på den obligatoriska användningen av masker på offentliga platser utomhus, användningen av offentliga tjänster utan behov av förhandsanmälan, ökningen av kapaciteten inom cateringsektorn till åtta personer per grupp inomhus och 15 per grupp på terrasser, samt vid kulturföreställningar och bröllop eller dop, som nu kan ha upp till 75 procent av utrymmesbeläggningen.

"Det är olika saker. Vad som är åtagandet att lindra åtgärder i samband med denna positiva verifiering av resultaten har att göra med personalregler och detta beror på en uppskattning av ministerrådet. En förändring av omständigheterna av detta slag kan leda till ett extrainsatt möte i morgon (20 augusti), efter att rapporten från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet är känd.", sade Marta Temido.

"Den gällande regeln utfärdades av republikens församling och det är republikens församlings ansvar att göra denna bedömning. Men det är värt att nämna att användningen av masker, som exemplen från andra länder visar, alltid måste förenas med omständigheterna", sade hon. Enligt Marta Temido är den väg som regeringen fastställt "inte en automatisk process", eftersom den "även omfattar en bedömning av epidemiologiska indikatorer".

Utan att underlåta att betona att "pandemin inte är över" angav hälsoministern att 85 procent av befolkningen med full vaccination är "nästa steg" och uteslöt inte en ny framförhållning av undersökningsåtgärder i samband med detta mål, om det skulle nås före oktober, vilket den verkställande makten förutspådde. "Vi hade satt upp ett mål om 85 procent vaccination i slutet av september. Naturligtvis ser vi att det är möjligt att nå målen tidigare än väntat och om så är fallet och situationen utvecklas gynnsamt kommer vi att titta på verkligheten. Restriktionerna har alltid varit proportionerliga i förhållande till den situation vi stod inför och därför kommer vi att göra det om vi kan gå mot lättnader", avslutade hon.