Enligt vägledning 009/2021 som den nationella hälsomyndigheten publicerade den 27 augusti på sin officiella webbplats: "Referensen för allmänheten på bänkar med individuella platser är 50 procent, med undantag för den främre raden" bredvid spelplanen. Samtidigt måste "besättningen av platserna ske med ett utrymme mellan åskådarna".

DGS fortsätter att avråda från all kontakt mellan åskådare och andra deltagare i idrottsevenemanget och rekommenderade också att oanvända platser "måste ha skyltar som förbjuder att de ockuperas" av allmänheten på arenor och i paviljonger, förutom att det är obligatoriskt att bära mask i dessa utrymmen.

När antalet åskådare överstiger 1 000 i en öppen miljö eller 500 i en inomhusmiljö kommer det även i fortsättningen att krävas ett digitalt intyg om fullständig vaccination eller ett test med negativt resultat för viruset för att få tillträde till arenorna.

Det portugisiska fotbollsförbundet (FPF) har dock redan bekräftat att DGS riktlinjer kommer att följas "med omedelbar verkan" i de tävlingar som det organiserar.