Mer än 9,3 miljoner väljare är registrerade för att rösta i valet där väljarna kan välja mellan mer än två dussin partier som är representerade.

Partier

Mer än 20 partier ställer upp i lokala myndigheter, ensamma eller i koalitioner.

De är Aliança, BE, CDS-PP, Chega, Ergue-te, Iniciativa Liberal, JPP, Livre, MAS, MPT, Nós, Cidadãos!, PAN, PCP och PEV, PCTP/MRPP, PDR, PPM, PS, PSD, PTP, RIR och Volt Portugal.

Av landets 308 kommuner har endast 64 kommuner ansökningar från medborgargrupper, och i fyra kommuner finns det två rörelser i vardera kommunen: Albufeira (i distriktet Faro), Sabrosa (Vila Real), Redondo (Évora) och Castelo de Paiva (Aveiro).

Väljare

Enligt det diplom som publicerades i juni i Diário da República kan 9 306 120 väljare rösta för att välja ledamöterna i de 308 fullmäktigeförsamlingarna och lika många kommunala församlingar, samt de 3 091 församlingsråden (i Corvo finns ingen sådan enhet).

I dessa val är 9 278 234 nationella medborgare röstberättigade, 12 711 från Europeiska unionen och 15 175 andra utlänningar bosatta i Portugal.

I valet 2017 registrerades 9 396 680 väljare, 90 560 färre än 2021, av vilka drygt hälften röstade, eftersom den registrerade nedlagda rösträtten var 45 procent.

Datum för valet

Lokalvalen, vars datum fastställs av regeringen, äger rum mellan 08.00 och 20.00 lokal tid den 26 september (Azorerna har en timme mindre än fastlandet och Madeira), och den officiella kampanjen äger rum mellan den 14 och 24 september, enligt den kalender som den nationella valkommissionen (CNE) publicerar på sin officiella webbplats.

Den 26 september, efter valet, anslås omedelbart den lokala sammanställningen vid vallokalens dörr och resultaten meddelas till församlingsrådet eller den officiellt utsedda enheten.

Den allmänna sammanräkningen börjar den 28 och den officiella kartan med valresultatet ska offentliggöras i Diário da República inom 30 dagar efter det att protokollet från alla möten för den allmänna sammanräkningen har mottagits.

Kandidaternas redovisning av valkampanjen inför de politiska partiernas räkenskaps- och finansieringsorgan måste ske "inom en period på högst 90 dagar, när det gäller lokala val, efter det att det offentliga stödet har betalats ut i sin helhet".

Spärrade omröstningar

Väljare som är hemma på grund av Covid-19 eller som bor i hem och inte kan vara närvarande kan rösta den 21 och 22 september, enligt den kalender som publicerats av CNE.

I dessa fall reser borgmästaren i den kommun där de är folkbokförda, eller i deras ställe en ackrediterad fullmäktigeledamot eller kommunanställd, till medborgarens adress.

Ansökan om att få rösta i detta sammanhang måste göras mellan den 16 och den 19, hos generalsekretariatet vid ministeriet för inrikesförvaltning eller hos församlingsrådet. Den kan göras av en företrädare för väljaren genom att uppvisa en enkel fullmakt tillsammans med en kopia av den sökandes civillegitimation.

Förtidsröstning

Väljare som av yrkesmässiga skäl inte kan rösta på valdagen, t.ex. militär personal, agenter för säkerhetsstyrkorna och -tjänsterna och civilskyddsagenter, medlemmar av officiella statliga delegationer som reser utomlands, kan också förtidsrösta.

För att rösta kan dessa väljare mellan den 16 och 21 september vända sig till borgmästaren i den kommun där de är folkbokförda och uttrycka sin vilja att utöva sin rösträtt i förväg.

Patienter som på grund av sjukhusvistelse är förhindrade att gå till vallokalen, studenter som är inskrivna vid utbildningsinstitutioner i ett annat distrikt, en annan autonom region eller en annan ö än den där de ska rösta och väljare som är fängslade utan att vara berövade sina politiska rättigheter kan fram till den 6 september ansöka om förhandsröstning på elektronisk väg eller per post hos borgmästaren i den kommun där de är folkbokförda.

Insamling av röster på sjukhus, fängelser eller i undervisningen äger rum den 13-16 september.

Budget

Enligt kampanjbudgetarna mellan Entity of Accounts and Political Financing räknar partierna och koalitionerna av partier med att spendera sammanlagt 31 miljoner euro i valkampanjen för lokala myndigheter i september, vilket är mindre än för fyra år sedan då de spenderade 35 miljoner euro.

Ändringar i kommunerna

I och med detta val kommer sex kommuner att ha färre fullmäktigeledamöter i kommunstyrelsen, på grund av att antalet registrerade väljare har minskat sedan föregående val, enligt uppgifter från CNE.

De kommuner som förlorar mandat i respektive kammare är Vinhais och Mogadouro i distriktet Bragança, kommunen (och distriktets huvudstad) Vila Real, kommunen Fafe i Braga, Pombal i Leiria och Vendas Novas i Évora.

Omvänt, och ned till endast tre väljare, kommer Portimão, i Faro, att ha ett högre antal, som kommer att gå från sju till nio (presidenten och åtta rådmän), eftersom detta Algarve-område har ökat från 48 497 väljare till 50 003 registrerade väljare, sedan valet 2017.

Antalet mandat för varje kommunalt organ definieras enligt resultaten av väljarregistreringen, som erhålls genom den centrala databasen för väljarregistrering och som publiceras av ministeriet för inrikesförvaltning i Diário da República.

I den gällande lagen fastställs att den kommunala ledningen består av fem ledamöter i fullmäktige med 10 000 eller färre röstberättigade, av sju ledamöter i kommuner med mer än 10 000 röstberättigade och upp till 50 000, av nio ledamöter i kamrar med mer än 50 000 och upp till 100 000 röstberättigade och av elva ledamöter när den registrerade befolkningen överstiger 100 000.