Ministerrådet har godkänt en regel som innehåller ett undantag för att personer som är tvångsisolerade på grund av Covid-19 ska kunna lämna sina hem den 30 januari för att rösta.

"Regeringen rekommenderar att personer som inte är i karantän ska rösta mellan 8 och 18.00 och att personer som är isolerade och som kommer att kunna lämna den dagen ska utöva sin rösträtt mellan 18 och 19.00", sade ministern för inrikesförvaltning Francisca Van Dunem.

Ministern konstaterade att regeringen "inte har några befogenheter att hindra människor från att rösta vid den tidpunkt de vill", men litar på att befolkningen följer rekommendationerna.

Undantagsregeln godkändes av regeringen efter yttrandet från det rådgivande rådet vid justitiekanslersämbetet (PGR), som kom fram till att väljare som är tvugna att sitta i kratän på grund av Covid-19, kan rösta personligen den 30 januari i parlamentsvalet.

"Regeringen förväntar sig att denna rekommendation kommer att höras och beaktas, liksom de tidigare", sade han.

För ministern är säkerheten för rösträtten "mycket beroende av varje persons individuella inställning".

Francisca Van Dunem sade också att regeringen inte rekommenderar att man skapar alternativa kretsar för att väljare i isolering ska kunna rösta, och förklarade att "det är inte möjligt i dessa utrymmen att ha differentierade utrymmen".