Enligt den spanska nyhetsbyrån Efe är de fyra sträckor som förblir avgiftsfria de statliga vägarna AP-2 och AP-7 samt de kommunala vägarna C-32 och C-33, som har varit föremål för stora trafikstockningar och protester från antiavgiftsrörelser.

Nu är endast 120 kilometer väg i Katalonien avgiftsbelagd, nämligen C-32, med Garraf-tunnlarna, och C-16, mellan Sant Cugat-Terrassa-Manresa, med koncessioner som inte kommer att upphöra förrän i slutet av nästa årtionde.

Förberedelserna för avskaffandet av vägtullarna började under tisdagen på vissa ställen, och redan vid 20-tiden cirkulerade bilar utan att betala på ställen som t.ex. vägtullarna vid La Roca, på AP-7.

Ministern för transport, rörlighet och urban agenda, Raquel Sánchez, medgav att en av de stora okända frågorna är hur de avgiftsfria vägarna ska underhållas på lång sikt, och klargjorde att regeringen vill tillämpa ett system med föroreningsskatt, även om hon sa att det "inte kommer att ha något att göra" med det nuvarande avgiftssystemet.

Den spanska regeringen har redan förklarat att den "utgår från att den vill ha ett konkurrenskraftigt och hållbart vägnät", för att garantera att denna infrastruktur huvudsakligen kan finansieras av de människor som använder den, enligt mottot 'de som förorenar betalar'".

Avskaffandet av vägtullarna i Katalonien kommer att innebära besparingar på 752 miljoner euro per år för bilisterna i den autonoma regionen och Aragonien.

Europeiska kommissionen har å sin sida krävt att en ny betalningsform ska införas 2024 som utgår från principen att de som använder infrastrukturen och de som förorenar mest ska betala.