Enligt uppgifter från Copernicus Climate Change Service (C3S) var sommaren 2021 den varmaste i Europa på 20 år, med en ökning på 1ºC över genomsnittet.

"Medeltemperaturen i juni-augusti i Europa 2021 låg nära 1 °C över genomsnittet för perioden 1991-2020, vilket gör det till den varmaste sommaren", står det i dokumentet som släppts av programmet Copernicus Climate Change Monitoring Service (C3S).

Detta var den varmaste sommaren endast med "en liten marginal", enligt en analys av data som visar att de varmaste somrarna 2010 och 2018 under de senaste två decennierna var cirka 0,1 °C kallare än föregående år.

Augustis lufttemperatur på ytan var bland de högsta på 20 år, tillsammans med augusti 2017: Den var "0,3 °C varmare än genomsnittet för perioden 1991-2020".

Trots att sommaren låg nära genomsnittet för 1991-2020 påminner C3S om att de olika regionerna i Europa hade mycket kontrasterande förhållanden, med "rekordhöga maximitemperaturer i Medelhavsländerna", "högre temperaturer än genomsnittet i öster", men också "temperaturer under genomsnittet i norr".

Europeiska unionens C3S publicerar månatliga klimatbulletiner där man rapporterar om observerade förändringar i den globala lufttemperaturen på ytan, havsisens täckning och hydrologiska variabler.

"Alla resultat som rapporteras bygger på datorgenererade analyser med hjälp av miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen", förklarar Copernicus Climate Change Service (C3S).