Samma källa berättade för Lusa att under lördagen och söndagen vaccinerades cirka 131 000 ungdomar i åldern 12-15 år, varav mer än 127 000 fick den andra dosen, och att cirka 23 000 inte fullföljde vaccinationen eftersom de missade sin tid.

"Under helgen missade cirka 23 000 ungdomar sin andra dos. Liksom förra veckan beräknas de allra flesta av dessa ungdomar bli vaccinerade under denna vecka, inom ramen för programmet "öppet hus".

Den senaste vaccinationsrapporten från generaldirektoratet för hälsa, som offentliggjordes den 7, visade att mer än 156 000 ungdomar mellan 12 och 17 år redan hade vaccinerats fullständigt (25%) och att mer än 504 000 (81%) hade fått den första dosen.