I ett lagförslag som kom in i republikens församling i fredags försvarar ledamoten (f.d. PAN) att "efter att redan ha fastställt" i lagen hur många hundar och katter "som är tillåtna i ett hus" och "genom att göra lagen beroende av husets förutsättningar och möjligheten att hysa djur, får bostadsrätten inte inkräkta på äganderätten".

"I själva verket kan bostadsrättsföreningen reglera användningen av gemensamma utrymmen, men det är inte upp till dem att reglera den användning som ägarna gör av sin egendom", tillägger hon.

Cristina Rodrigues föreslår att man i lagdekretet som fastställer reglerna för innehav, handel, utställning och införsel på nationellt territorium av djur som är mottagliga för rabies upphäver den paragraf som säger att "i bostadsrättsföreskrifterna kan man fastställa en lägre gräns för djur enligt vad som föreskrivs" i lagen.

I detta examensbevis anges att "upp till tre hundar eller fyra vuxna katter får hållas i stadsbyggnader för varje hus, och det totala antalet fyra djur får inte överskridas, utom om det på innehavarens begäran och efter bindande yttrande från kommunalveterinären och från hälsodeputerade tillåts att upp till högst sex vuxna djur får hållas, förutsatt att alla lagstadgade krav på hygien och djurskydd uppfylls".