João Bernardo Duarte, som tillsammans med Pedro Brinca är en av författarna till studien "Macroeconomic Impacts of the Brewing Sector", framhöll den "stora inverkan" som branschen har på BNP.

Under det senaste decenniet representerade 2019 en "historisk milstolpe för ölindustrin i Portugal, eftersom det var året med den högsta produktionsvolymen sedan 2014, som nådde 710 miljoner liter, och den högsta volymen av inhemsk konsumtion sedan 2010, med en toppnotering på 550 miljoner liter öl", enligt studien.

Sektorn står för "51 739 direkta och indirekta arbetstillfällen - 1,69 procent av de arbetstillfällen som skapas och/eller bibehålls i Portugal. Under året före den nuvarande pandemin visade sig sektorn vara mycket produktiv och bidrog med ett mervärde på omkring 2 602 miljoner euro till den portugisiska ekonomin, vilket motsvarar 1,53 procent av den nationella BNP.

"Vi fann att det är en mycket mer produktiv sektor än det nationella genomsnittet", det vill säga "den är lite mer än dubbelt så produktiv som det nationella genomsnittet" och cirka 50 procent mer än dryckessektorn.

"Det som överraskade oss i denna Nova-studie är produktiviteten per arbetare inom bryggerisektorn, som är mer än dubbelt så hög som produktiviteten för en annan arbetare i en annan sektor av den nationella ekonomin, vilket innebär att om hela den nationella ekonomin hade samma produktivitet per arbetare inom bryggerisektorn skulle vi ha en ekonomisk utveckling som är identisk med USA:s", sade generalsekreteraren för Cervejeiros de Portugal, Francisco Gírio.