"Om vi är övertygade om att övergången till järnväg är en av nycklarna till transportsektorns hållbarhet, måste ribban sättas mycket högre", sade ministern.

Pedro Nuno Santos talade om de mål som anges i Europeiska kommissionens strategi för hållbar och smart rörlighet, som utarbetats inom ramen för den europeiska ekologiska pakten (European Green Deal).

Ministern sade att "när det gäller järnvägstransporter anges i denna strategi målen att fördubbla godstransporterna och tredubbla antalet höghastighetspassagerare fram till 2050, med hänsyn till nivåerna från 2015".

Pedro Nuno Santos anser att målen är "mycket ambitiösa" på grund av de investeringar som krävs för att uppnå dem och ser det som "uppenbart" att "uppnåendet av dessa mål kommer att innebära att hundratals kilometer nya linjer byggs i Portugal och tusentals kilometer i hela Europa".

"Å andra sidan, när vi börjar räkna, börjar dessa mål att verka otillräckliga för att säkerställa den övergång till järnväg som vi talar så mycket om", sade han.

Ministern kvantifierade att "trippelandet av höghastighetspassagerartrafiken från 2015 till 2050 motsvarar en årlig tillväxt på 3 %", men kontrade genom att påminna om att "flygtransporterna ökade med i genomsnitt 4 % per år mellan 2011 och 2019 i Europa".

"Samma sak gäller för varor. En fördubbling av trafikvolymerna fram till 2050 motsvarar en årlig tillväxt på 2 %. Detta kommer lätt att övervinnas av volymtillväxten i ett scenario med måttlig ekonomisk tillväxt", tillade han.

Av denna anledning försvarar Pedro Nuno Santos att uppfyllandet av målen "endast kommer att kunna ske med en massiv investering, från början".